Ogólnokrajowe Referendum 2015

 

Protokół Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 września 2015 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59