ZMIANA SIEDZIBY DELEGATURY

 

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2012 r. uległa zmianie siedziba Delegatury KBW w Szczecinie.

Nowy adres oraz numery telefonów:

 KRAJOWE BIURO WYBORCZE

DELEGATURA W SZCZECINIE

ul. Jana Matejki 6B; 71-615 Szczecin

 

sekretariat  – 91 433 75 30

dyrektor  i Komisarz Wyborczy w Szczecinie  – 91 434 60 54

główna księgowa – 91 433 78 67

fax (91) 434 72 48

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59