Zbiorcze wyniki głosowania w dniu 20 czerwca 2010 r. w wyborach Prezydenta RP

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59