ZBIORCZA INFORMACJA

 

ZBIORCZA INFORMACJA

o wyborach uzupełniających, przedterminowych i ponownych oraz referendach lokalnych, przeprowadzonych w kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 2010 – 2014

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59