Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wybory Burmistrza Dobrej

Komisarz Wyborczy w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 15 marca 2004 r. podał do wiadomości publicznej wyniki wyborów przedterminowych Burmistrza Dobrej, przeprowadzonych w dniu 29 lutego 2004 r. oraz w dniu 14 marca 2004 r.

Przedterminowe wybory burmistrza Dobrzan

Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2004 r. zarządził przedterminowe wybory burmistrza Dobrzan, wyznaczając ich datę na niedzielę 12 grudnia 2004 r.

Przedterminowe wybory Burmistrza Dobrzan

Komisarz Wyborczy w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 13 grudnia 2004 r. podał do wiadomości publicznej wyniki wyborów przedterminowych Burmistrza Dobrzan, przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2004 r.

Przedterminowe wybory burmistrza Nowego Warpna

Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 lutego 2005 r. zarządził przedterminowe wybory burmistrza Nowego Warpna, wyznaczając ich datę na niedzielę 20 marca 2005 r.

Przedterminowe wybory burmistrza Nowego Warpna

W dniu 20 marca 2005 r. odbyły się przedterminowe wybory Burmistrza Nowego Warpna. Ponieważ żaden z trzech kandydatów nie uzyskał więcej, niż połowy ważnie oddanych głosów, ponowne głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2005 r.

Przedterminowe wybory burmistrza Nowego Warpna

Komisarz Wyborczy w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 4 kwietnia 2005 r. podał do wiadomości publicznej wyniki wyborów przedterminowych Burmistrza Nowego Warpna, przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r. oraz w dniu 3 kwietnia 2005 r.

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kobylanka

Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005 r. zarządził przedterminowe wybory wójta Kobylanki, wyznaczając ich datę na niedzielę 3 lipca 2005 r.

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Kobylanka

Komisarz Wyborczy w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 4 lipca 2005 r. podał do wiadomości publicznej wyniki wyborów przedterminowych Wójta Gminy Kobylanka, przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2005 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie