Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Przedterminowe wybory burmistrza Nowego Warpna

Na dzień 20 marca 2005 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przedtreminowych wyborów burmistrza Nowego Warpna w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. Nr 30, poz. 251) został wyznaczony termin wyborów przedterminowych Burmistrza Nowego Warpna.

Wybory uzupełniające - Łobez

Na dzień 27 listopada 2005 r. zostały zarządzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łobzie – w okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny.

Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

W dniu 9 lutego 2003 r. odbyły się wybory ponowne do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybierano 5 radnych.

Wybory ponowne do Rady Gminy Dziwnów oraz do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

W dniu 18 maja 2003 r. odbyły się wybory ponowne do:

a)       Rady Gminy Dziwnów w okręgu wyborczym Nr 2, w którym wybierano dwóch radnych oraz w okręgu wyborczym Nr 3, w którym wybierano trzech radnych;

b)       Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w okręgu wyborczym Nr 3, w którym wybierano czterech radnych.

Wybory przedterminowe Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy Dobra

Na dzień 29 lutego 2004 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przedtreminowych wyborów do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. Nr 11, poz. 98) został wyznaczony termin wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Dobrej  (wybieranych będzie 15 radnych) oraz Burmistrza gminy Dobra.

Wybory przedterminowe

W dniu 29 lutego 2004 r. odbyły się wybory przedterminowe do Rady Gminy Dobra oraz Burmistrza Dobrej.

Do Rady Gminy wyborcy wybierali 15 radnych spośród 90 kandydatów zgłoszonych na 17 listach kandydatów. W ośmiu okręgach wyborczych wybrano łącznie 15 radnych. Frekwencja wynosiła 49,86%

Wybierano także Burmistrza. Zgłoszono 6 kandydatów. Ponieważ w przeprowadzonych 29 lutego 2004 r. wyborach żaden z kandydatów nie uzyskał więcej, niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 14 marca 2004 r. odbędzie się ponowne głosowanie. Wyborcy będą wybierali spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą ilość głosów.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie