Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie

KOMUNIKAT

OKRĘGOWEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  W  SZCZECINIE

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 18 lipca 2005 r. powołała Okręgową Komisję Wyborczą w Szczecinie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005 r.

 

W skład Komisji zostali powołani:

1. Marian Szabo                        - sędzia Sądu Okręgowego (w stanie spoczynku),

                                                        Komisarz Wyborczy w Szczecinie

 

2. Grzegorz Chojnowski          - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

3. Jacek Szreder                       - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

4. Piotr Brodniak                       - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

5. Grzegorz Kasicki                   - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

6. Paweł Wojtysiak                    - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

7. Dorota Izbrandt-Pękała       - sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

8. Marzenna Ernest                  - sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

9. Piotr Pałczak                          - sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

10. Andrzej Trzeciak                  - sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

 

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej jest z urzędu, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.), Pan Marian Szabo Komisarz Wyborczy w Szczecinie.

 

Funkcję sekretarza Komisji, z mocy art. 44 ust. 6 cytowanej ustawy, pełni Pan Kazimierz Sztark – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: ul. Wały Chrobrego 4, pok. Nr 9.

 

Łączność telefoniczna z Komisją:

 

Telefon:     &n

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP

Zbiorcze dane statystyczne o wynikach głosowania na poszczególne listy komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., według: gmin, powiatów, obwodów głosowania, typu obszaru (wiejski, miejski, miejsko-wiejski).

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP

Dane statystyczne o frekwencji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., według: gmin, powiatów, obwodów głosowania, typu obszaru (wiejski, miejski, miejsko-wiejski).

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu RP

Dane statystyczne o frekwencji w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., według:

- gmin,

- powiatów,

- obwodów głosowania,

- typu obszaru (wiejski, miejski, miejsko-wiejski).

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu RP

Wyniki głosowania do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 25 września 2005 r., według:

- gmin,

- powiatów,

- obwodów głosowania,

- typu obszaru (wiejski, miejski, miejsko-wiejski).

 

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie podaje do wiadomości wyborców obwieszczenia:

1. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu Nr 41,

2. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 40.

Skreślenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej Komitetu Wyborczego Dom Ojczysty

W dniu 12 września 2005 r. OKW w Szczecinie podjęła postanowienie w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej Komitetu Wyborczego Dom Ojczysty.

Skreślenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej Komitetu Wyborczego Dom Ojczysty

W dniu 2 września 2005 r. OKW w Szczecinie podjęła postanowienie w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej Komitetu Wyborczego Dom Ojczysty.

Skreślenie nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej Komitetu Wyborczego Ruch Patriotyczny oraz unieważnienie rejestracji tej listy

W dniu 30 sierpnia 2005 r. OKW w Szczecinie podjęła postanowienie w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej Komitetu Wyborczego Ruch Patriotyczny oraz o unieważnieniu rejestracji tej listy. Postanowienie podjęte zostało na skutek uchylenia przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2005 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie