Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wybory uzupełniające, przedterminowe i ponowne w kadencji 2006 - 2010

 

W okresie od początku bieżącej kadencji rad (lata 2006-2010) do końca I kwartału 2009 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające w gminach liczących do 20 000 mieszkańców, według poniższego zestawienia:

 

I. Wybory uzupełniające do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców:

 

L.p.

Data wyborów

Nazwa gminy

Nr okręgu wyborczego

Ilość wybieranych radnych

Frekwencja

 

ROK  2007

1.

25.02.2007r.

Boleszkowice

4

1

43,39%

2.

25.02.2007r.

Chojna

5

1

47,21%

3.

25.02.2007r.

Golczewo

2

6

1

1

13,66%

25,08%

4.

25.02.2007r.

Kołbaskowo

6

1

*

5.

25.02.2007r.

Maszewo

3

1

17,42%

6.

25.02.2007r.

Przelewice

2

1

*

7.

25.02.2007r.

Widuchowa

4

1

24,35%

8.

18.03.2007r.

Dolice

7

1

11,91%

9.

18.03.2007r.

Dziwnów

6

1

25,65%

10.

18.03.2007r.

Nowe Warpno

1

1

*

11.

18.03.2007r.

Pyrzyce

1

1

16,25%

12.

15.04.2007r.

Banie

1

1

16,56%

13.

15.04.2007r.

Chociwel

5

1

10,37%

14.

15.04.2007r.

Golczewo

5

1

17,70%

15.

15.04.2007r.

Ińsko

4

1

46,23%

16.

15.04.2007r.

Kobylanka

4

1

13,88%

17.

13.05.2007r.

Kołbaskowo

5

1

8,38%

18.

13.05.2007r.

Wolin

2

1

21,52%

19.

01.07.2007r.

Dobra Nowogardzka

5 + 2

1 + 1

-  *

20.

01.07.2007r.

Krzęcin

6

1

-  *

21.

01.07.2007r.

Rewal

5

1

34,94%

22.

01.07.2007r.

Trzebiatów

10

1

8,57%

23.

24.09.2007r.

Moryń

6

1

-  *

24.

14.10.2007r.

Węgorzyno

5

1

29,84%

25.

9.12.2007r.

Maszewo

1

1

-*

26.

9.12.2007r.

Moryń

7

1

38,81%

27.

9.12.2007r.

Nowogródek Pomorski

1

1

30,77%

28.

9.12.2007r.

Osina

2

1

-*

ROK  2008

29.

20.01.2008r.

Moryń

4

1

-*

30.

20.01.2008r.

Stepnica

4

1

-*

31.

25.02.2008r.

Międzyzdroje

3

1

20,46%

32.

25.02.2008r.

Rewal

2

1

74,11%

33.

27.04.2008r.

Lipiany

4

1

29,14%

34.

27.04.2008r.

Banie

4

1

14,95%

35.

22.06.2008r.

Bierzwnik

5

1

-*

36.

22.06.2008r.

Stepnica

2

1

-*

37.

27.07.2008r.

Świerzno

1

1

21,06%

38.

24.08.2008r.

Chojna

4

1

36,36%

39.

07.09.2008

Pyrzyce

2

1

11,39%

40.

07.09.2008r.

Trzcińsko- Zdrój

2

1

27,63%

41.

7.12.2008r.

Boleszkowice

1

1

-*

42.

7.12.2008r.

Drawno

2

1

29,72%

43.

7.12.2008r.

Osina

5

1

-*

ROK  2009

44.

22.02.2009r.

Chojna

1

1

15,28%

45.

1.03.2009r.

Lipiany

3

1

8,40%

46.

19.07.2009r.

Rewal

1

1

-*

47.

19.07.2009r.

Nowogródek Pomorski

3

5

1

1

-*

16,97%

48.

06.09.2009r.

Marianowo

3

1

-*

49.

06.12.2009r.

Osina

4

1

-*

ROK  2010

50.

25.04.2010r.

Stare Czarnowo

8

1

-*

*  ponieważ liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie wybieranych radnych,
   głosowania nie przeprowadzono, a za wybranego uznano zarejestrowanego kandydata

 

II. Wybory ponowne do 1 rady gminy w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.

 

L.p.

Data wyborów

Nazwa gminy/powiatu

Nr okręgu wyborczego

Ilość wybieranych radnych

Frekwencja

 

1.

11.02.2007r.

Wolin

2

5

-*

 *dokonane zostało ponowne przeliczenie głosów oraz ustalenie wyników wyborów

 

III. Wybory przedterminowe do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców oraz przedterminowe wybory wójta, burmistrza (prezydenta):

 

I. Przedterminowe wybory burmistrza gminy Dziwnów 

L.p.

Data wyborów

Nazwa gminy

Ilość okręgów wyborczych

Frekwencja

 

1.

29.04.2007r.

13.05.2007r.*

Dziwnów

6

41,39%

45,54%

* głosowanie ponowne

 

IV. Referenda lokalne w kadencji 2006 - 2010

W dniu 17 marca 2009r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie wpłynęło powiadomienie Stowarzyszenia Demokracji Lokalnej z siedzibą w Międzyzdrojach o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Gminy Międzyzdroje. Burmistrz wskazane wyżej powiadomienie otrzymał w dniu 3 marca 2009r.

W dniu 6 września 2009r. odbyło się referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Dziwnowa przed upływem kadencji. Inicjatorem przeprowadzenia referendum była rada Miejska w Dziwnowie, zaś powodem jego przeprowadzenia - nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium.

W referendum udział wzięło 18,28% uprawnionych, a zatem - zgodnie z art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym - jest ono nieważne.

 

V. Informacje dodatkowe

Na dzień 22 lutego 2009r. zarządzone zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo w okręgu wyborczym Nr 3, w którym wybierany miał być 1 radny. Ponieważ jednak w ustawowym terminie do Komisarza Wyborczego w Szczecinie nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, wybory w podanym wyżej terminie nie zostały przeprowadzone. Ich termin wyznaczony będzie zgodnie z art. 193 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Na dzień 6 września 2009r. zarządzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w okręgu wyborczym Nr 2, w którym wybierany miał być 1 radny. Ponieważ jednak w ustawowym terminie do Komisarza Wyborczego w Szczecinie nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, wybory w podanym wyżej terminie nie zostały przeprowadzone. Ich termin wyznaczony będzie zgodnie z art. 193 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie