Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Referendum lokalne - Myślibórz

W dniu 21 maja 2004 r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie postanowieniem Nr 38/2004 odrzucił wniosek mieszkańców gminy Myślibórz o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Myśliborza przed upływem kadencji.

Inicjatywa referendalna - Nowe Warpno

W dniu 25 maja 2004 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Nowego Warpna. Tego samego dnia powiadomienie wpłynęło do Burmistrza Nowego Warpna.

Referendum lokalne - Nowe Warpno

Komisarz Wyborczy w Szczecinie postanowieniem Nr 42/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. zarządził przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Nowego Warpna przed upływem kadencji. Termin referendum został wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2004 r.

Referendum lokalne - Nowe Warpno

W dniu 22 sierpnia 2004 r. odbyło się referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Nowego Warpna przed upływem kadencji. W referendum udział wzięło 35,48% uprawnionych, a zatem – zgodnie z art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) – referendum jest ważne i rozstrzygające. W wyniku referendum Burmistrz Nowego Warpna został odwołany.

Referendum lokalne - Dobrzany

Komisarz Wyborczy w Szczecinie postanowieniem Nr 49/2004 z dnia 29 września 2004 r. zarządził powtórzenie czynności w referendum lokalnym w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan przed upływem kadencji, poprzez przeprowadzenie ponownego głosowania. Data głosowania wyznaczona została na dzień 17 października 2004 r.

Referendum lokalne - Dobrzany

W dniu 17 października 2004 r. odbyło się ponowne głosowanie w referendum lokalnym w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan przed upływem kadencji. W referendum udział wzięło 38,20% uprawnionych, a zatem – zgodnie z art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) – referendum jest ważne i rozstrzygające. W wyniku referendum Burmistrz Dobrzan został odwołany.

Inicjatywa referendalna - Choszczno

W dniu 16 grudnia 2004 r. do Komisarza Wyborczego w Szczecinie wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Choszcznie. Tego samego dnia powiadomienie wpłynęło do Burmistrza Choszczna.

Referendum lokalne - Choszczno

Komisarz Wyborczy w Szczecinie postanowieniem Nr 1/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. zarządził przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Choszcznie przed upływem kadencji. Termin referendum został wyznaczony na dzień 27 lutego 2005 r.

Referendum lokalne - Nowe Warpno

Komisarz Wyborczy w Szczecinie postanowieniem Nr 2/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zarządził powtórzenie czynności w referendum lokalnym w sprawie odwołania Burmistrza Nowego Warpna przed upływem kadencji, poprzez przeprowadzenie ponownego głosowania. Data głosowania wyznaczona została na dzień 30 stycznia 2005 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie